Ny dom fra EFTA-domstolen - Hjort
Hva leter du etter?

Ny dom fra EFTA-domstolen

EFTA-domstolen avsa idag dom i sak E-7/19 Fosen-Linjen.

I motsetning til det domstolen kom til i en avgjørelsen i samme sakskompleks i 2016, konkluderes det med at håndhevingsdirektivet ikke krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning for tap av fortjeneste til personer som har blitt skadelidende som følge av en overtredelse.

Dette betyr at rettstilstanden etter den såkalt Nucleus-dommen, som krever at feilene som er begått må være vesentlige, fortsatt er gjeldende rett.

Avgjørelsen fra EFTA-domstolen er en såkalt rådgivende uttalelse til Høyesterett, som skal behandle saken i august. Da får vi forhåpentligvis siste ord i denne saken.

Dommen kan leses her