Ny digital hverdag for kraftbransjen - Hjort
Hva leter du etter?

Ny digital hverdag for kraftbransjen

Kraftbransjens felles datahub, Elhub, er nå satt ut i drift. Lanseringen er et stort digitalt skritt for kraftmarkedet, og gjør hverdagen enklere for kunder, nettselskaper og kraftleverandører. Med Elub følger også flere forskriftsendringer og IKT-krav.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påla Statnett i 2013 å utvikle en felles IKT-løsning for informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftmarkedet. Elhub automatiserer kommunikasjonen mellom kunden, nettselskapet og kraftprodusenten, og håndterer leverandørskifter i sluttbrukermarkedet.

Etableringen av Elhub er et viktig ledd i moderniseringen av strømnettet, og målet er at den nye fellesløsningen skal bidra til å holde kostnadene nede. Systemet vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

I forbindelse med innføring av Elhub er det gjennomført flere forskriftsendringer. Blant annet er det lagt til rette for bruk av fødselsnummer i kraftleveringsavtaler og i forretningsprosessene, for sikker identifikasjon av personer i kraftmarkedet. Dette betyr blant annet at nettselskaper og kraftleverandører kan innhente fødselsnummer fra folkeregisteret. Det er også nye krav til kvalitetssikring og migrering av data til Elhub, samt nye IKT-sikkerhetskrav til nettselskaper. I tillegg vil de generelle kravene for behandling av personopplysninger gjelde.

Et sentralt prinsipp i det nye regelverket er at hver strømkunde eier sine egne strømdata, og at hver kunde kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data. Det legges også opp til at aktører som ikke i utgangspunktet opererer i kraftmarkedet kan få tilgang til dataene dersom kunden tillater det, og dette kan føre til innovasjon, nye tjenester og nye aktører.

Hjort bistår flere aktører både i kraftbransjen og i andre bransjer som tilpasser seg den digitale hverdagen. Vi har ekspertkompetanse både innen personvern, behandling av data, IKT-sikkerhet og beredskap som kan hjelpe din bedrift å tilpasse seg de nye kravene. Vi ser frem til å bidra videre med det digitale skiftet i kraftbransjen.