Seminar: Elektrifisering av havnene - hvor trykker skoen? - Hjort
Hva leter du etter?

Seminar: Elektrifisering av havnene – hvor trykker skoen?

Elektrifisering av maritim sektor kan føre til store kutt i utslippene. Rapport skrevet av Menon Economics for Energi Norge viser at elektrifisering vil kunne bidra til nesten 210 milliarder kroner i økt verdiskapning frem mot 2040.

Hjort inviterer til seminar for å konkretisere hva som kreves for å elektrifisere norske havner. Hva sier regelverket, hvor kan man få støtte, og hva er utfordringene.

Program:

08.00-08.30 – Frokost og mingling

08.30-08.50 – Velkommen ved Hjort
Elektrifisering av havner vil kunne føre til store kutt i utslippene og økt verdiskapning, men hvordan får man det til? Hjort innleder med å trekke frem noen av problemstillingene som er knyttet til elektrifisering av havner.

08.50-09.20 – Rammevilkår for nettilknytning – Hvilke konsesjoner kreves og hvilke begrensninger pålegges aktørene – Eirik Grønvold Eggum, Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
Krav om omsetningskonsesjon, anleggsbidrag, funksjonelt- og/eller selskapsmessig skille, inntektsramme? RME kan stille krav til både anleggseier og nettselskapene

09.20-09.50 – Finansiering av landstrøm – Gjennomgang av støtteprogram relatert til landstrøm i havner – Reidun Svarva, Enova
Enova varsler nye virkemidler for fremtidige prosjekter

09.50-10.20 – Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020 – Hva betyr dette for elektrifisering av havnene?- Kristin Bjella, Hjort Ny havne- og farvannslov gir nye muligheter for forvaltningen av havnenes kapital og ressurser, vil dette gjøre det enklere eller vanskeligere å elektrifisere havnene?

10.20-10.30 – Pause med kaffe

10.30-10.50 – Hvilke muligheter og utfordringer har nettselskapene ved elektrifisering av havn- Ulf Møller, Energi Norge
Er avbrytbar tariff nøkkelen til suksess?

10.50-11.10 – Hvordan elektrifisere en havn – erfaringer fra elektrifiseringen av Kristiansand Havn – Jan Erik Eldor, Agder Energi Nett

11.10-11.30 – Hvordan elektrifisere en havn – erfaringer fra elektrifiseringen av Borg Havn – Tore Lundestad, Borg Havn

11.30-12.00 – Oppsummerende paneldebatt med innlederne – hvor trykker skoen, og hvilke tiltak er nødvendig?

 

 

 

 

Ønsker du å dele dette arrangementet med en kollega kan du klikke her og videresende linken.

Som en del av vårt fokus på teknologi og innovasjon, ønsker vi i løpet av 2020 å gjøre våre seminarer tilgjengelige for de som ikke har anledning til å være fysisk tilstede. Vi tester for tiden ulike videoløsninger, og dette innebærer at seminaret blir filmet. Det er i hovedsak foredragsholderne som filmes, men enkelte deltagere kan periodevis fremkomme på opptaket. Gi oss beskjed dersom du ikke ønsker å bli fotografert eller filmet, så tilrettelegger vi for dette.

Har du ikke mulighet til å være tilstede? Da kan du følge frokostseminaret som webinar, hvor du også kan stille spørsmål direkte til foredragsholderne.

Lenke til webinar: https://events.webcast.no/viewer-registration/rBvVfCmD/register

Ta kontakt med oss om du trenger informasjon eller bistand.

Velkommen!

Markedskoordinator

Ingen kurs eller seminarer funnet