Holder kurs innenfor eiendomsfag - Hjort
Hva leter du etter?

Holder kurs innenfor eiendomsfag

Liv Zimmermann er en etterspurt foredragsholder innenfor eiendomsfag/plan- og bygningsrett. I september og oktober vil hun holde kurs både i regi av Senter for eiendomsfag og på JUS Kurs (Juristenes Utdanningssenter).

22. og 23. september: Senter for eiendomsfag: To-dagers kurs med tittelen «Strategi i plan- og byggesaker».

27. september: Senter for eiendomsfag: Forelesning om plandelen i Plan- og bygningsloven på kurset Eiendom og jus.

20. oktober: JUS Kurs: Forelesning på det årlige plan- og bygningsrettskurset med tittelen «Gjennomgang av siste års praksis fra domstolene og sivilombudsmannen».

Interesserte kan melde seg på de åpne kursene på nettsidene til hhv. Senter for eiendomsfag og JUS Kurs.