Hjort styrker laget med nye partnere - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort styrker laget med nye partnere

Vi har gleden av å kunngjøre at Thomas Alnæs og Nils Christian Langtvedt er tatt opp som partnere i Hjort fra henholdsvis august og september. De nye partnerne tilfører kompetanse og erfaring inn i partnerskapet som styrker Hjorts forretningsjuridiske miljø ytterligere.

Thomas er rådgiver innenfor en rekke forretningsjuridiske områder, og bistår selskaper, Private Equity-hus og finansielle institusjoner med oppkjøpsstrukturer, exit-strategier, incentivordninger og strategiske tilleggserverv. Thomas har et sterkt kommersielt fokus og arbeider tett med klientene for å få full forståelse av de operasjonelle og forretningsmessige driverne i en transaksjon. Han kommuniserer råd klart og tydelig, og tilfører ro og gjennomføringskraft til de mest komplekse prosjekter og utfordrende forhandlinger. Klienter beskriver Thomas som ekstremt dyktig, kreativ, fleksibel og klientorientert i sin måte å håndtere oppdrag.

«Thomas har over 15 års erfaring innenfor det forretningsjuridiske området og bringer med seg betydelig kompetanse som styrker vårt partnerteam ytterligere. Hans tilnærming til klienter passer godt med Hjorts filosofi, hvor vi jobber kontinuerlig med å levere førsteklasses juridiske tjenester for våre klienter» uttaler Managing Partner i Hjort, Anne Marie Due.

Nils Christian er spesialisert innenfor sivil tvisteløsning. Han har bred erfaring innen finansmarkedsrett og compliance, selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning, og anses som en svært dyktig strategisk rådgiver. I tillegg har Nils Christian utstrakt erfaring som forsvarer i flere profilerte økonomiske straffesaker. Han er fremhevet som «Next Generation Lawyer» i Legal 500 flere år på rad innenfor sivilrettslig prosedyre. Nils Christian har også akademisk bakgrunn innenfor internasjonal handelsrett og har blant annet vært gjesteforsker ved New York University og Columbia University.

«Nils Christian har vært senioradvokat i Hjort siden vinteren 2018, og vi er svært glad for at han er tatt opp som partner innenfor fagområdet bank og finans. Nils Christian er kunnskapsrik og innehar en kommersiell forståelse som vil bidra til å sikre Hjorts forretningsjuridiske posisjon framover. Han er en erfaren og dyktig prosedyreadvokat og vil styrke Hjorts sterke posisjon som prosedyrefirma», sier Managing Partner i Hjort, Anne Marie Due