Hjort advokater om egenregi og konkurranserett på JUS-kurs - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort advokater om egenregi og konkurranserett på JUS-kurs

Advokatene Heddy Ludvigsen og Hanne C Zimmer holdt i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS) i februar 2015 foredrag på kurs offentlige selskapsformer. JUS-kurset om offentlige selskapsformer behandler juridiske spørsmål av særlig interesse for offentlig forretningsdrift.

På årets kurs om offentlige selskapsformer ga Heddy Ludvigsen en oversikt over innholdet og vilkårene i EUs nye anskaffelsesdirektivers bestemmelser om offentlig-offentlig samarbeid (egenregi). Hanne C Zimmer ga en gjennomgang av konkurranserettslige problemstillinger som er særlig relevante for offentlige foretak. Foredraget ga en oversikt over de begrensninger som gjelder for prissetting og markedsatferd når offentlige foretak har monopol eller dominerende stilling i sitt hjemmemarked, og reglene om anbudssamarbeid og informasjonsutveksling mellom konkurrenter når offentlige foretak deltar i eller arrangerer anbudskonkurranser.

 

Offentlige selskaper står ofte i en særstilling ved at deres eiere kan opptre som reguleringsmyndigheter eller store innkjøpere. For slike foretak utgjør derfor regelverk som skal ivareta konkurranseforholdene i markedet, sentrale rammebetingelser. Mens reglene om egenregi legger rammene for når offentlige foretak kan inngå kontrakter direkte med sine eiere uten anbud, regulerer konkurransereglene foretakenes pris- og kontraktspraksis, særlig når de må anses som dominerende på sitt marked. Temaene som ble behandlet på årets kurs er dermed eksempler på praktisk viktige regelsett for offentlige selskaper, uansett organisasjonsform.