Grunneier slapp å selge hyttetomt - Hjort
Hva leter du etter?

Grunneier slapp å selge hyttetomt

Eiendommen er å anse som en landbrukseiendom hvor det drives næringsvirksomhet, til tross for underskuddene i de tre siste årene før innløsningskravet ble fremmet.

Bondebladet har intervjuet advokat Sveinung O. Flaaten i forbindelse med Buskerud tingretts nylige avsagte skjønnsavgjørelse. Saken gjaldt et tilfelle hvor fester av en hyttetomt ønsket å få innløse tomta som han hadde festet i Hol kommune siden 1967. Ett av de sentrale spørsmålene i saken var hvorvidt det på landbrukseiendommen ble drevet næringsvirksomhet i tomtefestelovens og tomtefesteforskriftens forstand, slik at grunneier kunne nekte innløsning.

Omtale av saken er publisert i Bondebladet 02.12.21 og kan leses ved å trykke her.

Kontakt oss