Åpen høring - Hjort
Hva leter du etter?

Åpen høring

Kristian Brandt er på Stortinget når rapporten om EØS-saken skal behandles

På bakgrunnen er av granskingsutvalgets rapport (NOU 2020: 9) holder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget åpen høring. Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Partner i Hjort Kristian Brandt har bistått utvalget og sekretariatet i det omfattende arbeidet. Særlig har Brandt bidratt med sin kompetanse på gransking og kunnskap om offentlig sektor. I dag skal utvalgets leder gi en redegjørelse for innholdet i rapporten, og Brandt vil delta som bisitter.

Du kan se høringen direkte på Stortingets nett-TV i dag kl. 12:00