Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder - Hjort
Hva leter du etter?

Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder

Hvordan kan offentlig infrastruktur i fremtiden finansieres på en samfunnsøkonomisk måte, uten å forsinke eller være til hinder for utvikling av utbyggingsområder?

Hjortadvokatene Anders Evjenth og Jan Gudmund Aanerud har sammen med Samfunnsøkonomisk analyse AS og professor emeritus Jon Vislie, skrevet rapporten «Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder».

Rapporten ser på hvordan offentlig infrastruktur kan finansieres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, uten å være til hinder for utvikling av utbyggingsområder. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Les rapporten her:

Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder (pdf)
Regjeringen.no