En av norgeshistoriens største bedragerisaker - Hjort
Hva leter du etter?

En av norgeshistoriens største bedragerisaker

Nils Christian Langtvedt og Øivind K. Foss har bistått det italienske energiselskapet Edison, som var utsatt for omfattende direktørsvindel. Oslo tingrett dømte Danske Bank til å betale 31 millioner kroner i erstatning til energiselskapet.

Saken i korte trekk

Det norske datterselskapet til Edison International ble i 2019 utsatt for et av norgeshistoriens største bedragerier. Daglig leder mottok en henvendelse fra en som utga seg for å være konsernets toppsjef, med forespørsel om å overføre 130 million norske kroner fra selskapets konto.

Edison International mente at Danske Bank måtte holdes ansvarlig for tapet, blant annet fordi Danske Bank hadde satt energiselskapet på en såkalt «exception list» – en unntaksliste som gjorde at bankens automatiske svindelkontroll ikke fanget opp kundens transaksjoner.

Saken gikk over syv dager i Oslo tingrett. I februar 2022 ble Edison International tilkjent kr 31,4 norske millioner kroner. Retten konkluderte med at Danske Bank var erstatningsansvarlig på grunn av uaktsomhet, men reduserte erstatningsbeløpet som følge av skadelidtes egne forhold.

Saken er anket til lagmannsretten av Danske Bank.

Helhetlig bistand

Hjort har vært et av landets mest anerkjente advokatfirmaer innen tvisteløsning og prosedyre siden firmaet ble etablert i 1893.

Våre advokater bistår med strategisk rådgivning i alle stadier av tvisteløsningsprosessen – fra avklaring av rettslige posisjoner, forhandlinger, og som spesialiserte prosessfullmektiger ved alminnelige domstoler og voldgift.

Direktørsvindel (CEO fraud) er svindel utført ved hjelp av e-post eller SMS fra personer som utgir seg for å være i ledelsen i bedriften eller konsernet. Selskaper med hovedkontor i utlandet er særlig utsatt.