Arendalsuka: Ombruk av byggningsmaterialer – faktiske og rettslige muligheter og utfordringer - Hjort
Hva leter du etter?

Arendalsuka: Ombruk av byggningsmaterialer – faktiske og rettslige muligheter og utfordringer

Tirsdag 17.08 kl. 14:00-14:45
Torvet 11, «Byggeplassen» / Baker Jørgensen

Ord som «sirkulærøkonomi» og «ombruk» har fått mye oppmerksomhet i byggebransjen i flere år, men gode intensjoner kan være en langvarig prosess før de omsettes i konkrete handlinger.

Entrepriseteamet i Hjort ser daglig hvordan Dagens regelverk kan oppleves som et hinder for å lykkes i det grønne skiftet. I tillegg til de regulatoriske utfordringene som eksempelvis dokumentasjonskrav og CE-merking byr på, er det også ulike problemstillinger knyttet til den praktiske gjennomføringen av ombruk, eksempelvis kunnskap om og tilgang på gjenbruksmaterialer.

Hjort har invitert ReHub til en samtale om hvordan bygningsmaterialer kan brukes om igjen. ReHub har etablert et slags finn.no for ombruk av byggevarer, og sammen med dem vil vi snakke om de muligheter denne løsningen gir, samt hvilke rettslige spørsmål som oppstår og hvordan de kan løses.