Annonsørene har ansvar for bloggere og influencere - Hjort
Hva leter du etter?

Annonsørene har ansvar for bloggere og influencere

Markedsføringsloven stiller krav til merking av sponsede innlegg på blogger og tilsvarende aktiviteter fra ulike former for influencere på nett.

Det er en rekke andre regler i markedsføringsloven og andre særlover, for eksempel i forhold til markedsføring av mat, drikke og andre næringsmidler, kosmetikk, slankeprodukter, som må overholdes.

Forbrukertilsynet retter i økende grad sitt håndhevingsfokus mot annonsørene. Et eksempel på dette er skissen til etiske retningslinjer for markedsføring av skjønnhetsprodukter og behandlinger. Av disse fremgår det at annonsøren har hovedansvaret for at bloggere og influencere overholder lover og regler i sin omtale av annonsørens produkt. At tilsynet er beredt til å gå på annonsørene, ser man også av forrige ukes medieoppslag om at Forbrukertilsynet har henvendt seg til flyselskapet Norwegian for bloggernes manglende merking av blogginnlegg som var resultat av at Norwegian hadde sponset bloggernes feriereiser til Dubai.

Annonsører som samarbeider med ulike former for influencere, må følge disse tett opp og kontrollere at alle lover og regler følges i omtalen av annonsørens varer og tjenester.