Webinar: Er du klar for lov om digital sikkerhet (NIS2) og digitaliseringen av din teknisk infrastruktur? - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Er du klar for lov om digital sikkerhet (NIS2) og digitaliseringen av din teknisk infrastruktur?

Move AS og Advokatfirmaet Hjort inviterer til webinar den 25. september hvor vi fokusere på hva den kommende digitalsikkerhetsloven og NIS1 og NIS2 kan bety for din virksomhet, og hvordan du bør jobbe med sikkerhet knyttet til dine IOT og OT miljøer.

25. september 2023
Kl. 12:00-13:30
Plattform: Teams

Digitaliseringen av bedrifter, samfunnet og infrastruktur som er koblet på nettverket gir oss uante muligheter, men også mange nye utfordringer i forhold til Cybercrime og andre mulige forstyrrelser av den digitale samfunnsstrukturen. Myndighetene og dine forretningspartnere vil stille økte krav til din virksomhets evne til å etablere og dokumentere digital kontroll.

EU har satt fokus på denne problemstillingen gjennom NIS (direktivet om nettverks- og informasjonssikkerhet) og nå NIS2 for å sikre at virksomheter som har betydning for samfunnsfunksjonen opprettholder et minimum av robusthet knyttet til funksjons- og sikkerhetsnivå. I tillegg blir vi mer avhengig av digitale styringssystemer koblet til vår fysiske infrastruktur (IOT og OT miljøer)

Vi vil i dette nettseminaret fokusere på hva NIS og NIS2 betyr for din virksomhet og hvordan du bør jobbe med sikkerhet knytte til dine tekniske IOT og OT miljøer.

Meld deg på her!

Program

12:00

Innledning og oppstart

v/ Leif B. Pausen, Viseadministrerende Direktør i Move

12:05

Trusselbilde og utfordringer i tekniske miljøer, verdikjeder og samfunnskritisk infrastruktur

v/ Roar Thon, Fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12:20

Er IOT og OT miljøene dine sikret mot Cyberangrep.

v/ Leif B. Pausen, Viseadministrerende Direktør i Move

Våre fysiske omgivelser blir stadig mere digitalisert og kobles til nettverket for automatisering, overvåkning, informasjonsdeling, styring og vedlikehold. Dette gjelder både gammel og ny teknologi innfor etablerte og nye områder som f.eks bygg, helse, transport, varehandel, produksjon, oppdrett, landbruk, E-verk, vann og avløp.

Digitaliseringen bringer IT og OT-miljøene nærmere hverandre, og avdekker krevende sikkerhetsutfordringer.

Hvordan kan IT tilnærme seg OT, og bli OT- miljøenes beste venn og sikre at både funksjonalitet og sikkerheten er ivaretatt

Vi ser på problemstillinger, tilnærming, arbeidsdeling og teknologi som muliggjør dette.

12:50 Pause
12:55

Innføring og etterlevelse av digitalsikkerhetsloven/NIS1 og NIS2

v/ Petter Enholm, Senioradvokat | Managing Associate, Advokatfirmaet Hjort

En rekke virksomheter vil bli berørt av digitalsikkerhetsloven/NIS1 og NIS2 når disse blir en del av norsk rett. I denne delen vil vi gå gjennom hovedmålene og nøkkelbestemmelser i regelverket. Vi skal se nærmere på hvilke virksomheter og hvilke konsekvenser dette vil ha. Videre ser vi på innføring og etterlevelse av regelverket, samt mulig sanksjoner og varslingsplikt.

Vi i Hjorts avdeling for teknologi og media er eksperter på rådgivning innen IT, teknologi og sikkerhet. Vi gir juridiske råd og veiledning knyttet til ulike forretningsmodeller og markeder. Med en unik blanding av dyp forretningsforståelse og praktiske løsninger, er vi den foretrukne partneren for mange. Klientene våre setter pris på vår ekspertise og søker ofte vår hjelp både som strategiske sparringspartnere og juridiske rådgivere.

13:25

Oppsummering og avslutning