Verken fugl eller fisk - snøkrabber, folkerett og straff - Hjort
Hva leter du etter?

Verken fugl eller fisk – snøkrabber, folkerett og straff

Kan snøkrabben løfte seg opp fra havbunnen eller svømme? Det var et viktig spørsmål i en nylig avsagt dom fra Hålogaland lagmannsrett. Dag Sørlie Lund har skrevet artikkelen «Tvil om snøkrabben er en sedentær art, vil kunne ha stor betydning». Les den på Fiskeribladet