Seier for Telenor - Hjort
Hva leter du etter?

Seier for Telenor

Lagmannsretten ga Telenor fullt medhold

Seier for Telenor i Borgarting lagmannsrett


sak 17-072236ASD-BORG/01

Advokatene Kristin Veierød og Dag Sørlie Lund har bistått Telenor i en tvist mot Telia om et forfalt fakturakrav på ca. kr. 35 millioner. Kravet knytter seg til en avtale mellom Telenor og Tele2 om tilgang for Tele2s kunder til Telenors nett. Tele2 ble senere kjøpt opp av Telia, og vinteren 2015 ble Tele2s kunder overført til Telias nett. I denne overføringsperioden unnlot Telia å betale et såkalt fastpriselement i henhold til partenes avtale.

Lagmannsretten ga Telenor fullt ut medhold i kravet og påla Telia dekke Telenors saksomkostninger. Lagmannsretten fant at kravet fulgte av avtalen mellom partene, og at prisbestemmelsen heller ikke var i strid med ekomreguleringen eller avtaleloven § 36, slik Telia anførte.

Dommen kan lastes ned her
Dagens Næringsliv omtale av saken kan leses her