Nye partnere i Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

Nye partnere i Hjort

Vi er stolte og glade over å kunne meddele at tre av våre advokater er tatt opp som partnere i Hjort med virkning fra 1. januar 2020.

Finn Magne Prydz arbeider i hovedsak med entreprise og alminnelig kontraktsrett. I tillegg har han solid erfaring med eiendomsutvikling, og bidrar med dette til å styrke vår satsning på disse fagområdene. Han har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning for ordinære domstoler, voldgift samt mekling.

Kristian Brandt arbeider i hovedsak med granskning og offentlig rett, og bistår private og offentlige virksomheter med regulatoriske spørsmål og myndighetskontakt. Han har erfaring fra en rekke granskingsoppdrag, og skal bistå det regjeringsoppnevnte utvalget i granskingen av den såkalte EØS-saken. Brandt vil lede Hjorts arbeid med gransking og compliance fremover.

Eivind Grimsø Moe arbeider i hovedsak med teknologi og digitalisering, energi og kontraktsrett. Han har betydelig erfaring og kompetanse knyttet til prosjektleveranser innen både IT og tradisjonell industri, samt transaksjonsrelatert arbeid. Han vil være sentral i videreutviklingen av vår allerede sterke kompetanse innenfor teknologi, digitalisering, og fornybar energi.

«Vi jobber kontinuerlig med å rekruttere og utvikle de beste advokatene. Det er spesielt gledelig at alle de nye partnerne kommer fra egne rekker. De har utviklet en betydelig fag- og bransjekunnskap, og jeg er sikker på at de vil fortsette å finne gode løsninger til glede for både eksisterende og nye klienter, samt å videreutvikle firmaet, i årene fremover», sier Managing Partner i Hjort, Anne Marie Due.