Else Bugge Fougner - Hjort
Hva leter du etter?

Else Bugge Fougner

Ansatt partner

Else Bugge Fougner er ansatt partner i Hjorts avdeling for arbeidsliv og virksomhetsstyring. Hun har betydelig erfaring både som gransker og som forsvarer for personer utsatt for granskning og straffeforfølgning og hun har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser innen sivil- og strafferett. Hun har ført et stort antall saker i Høyesterett. Else Bugge Fougners praksis omfatter utstrakt rådgivning overfor næringslivet både innen forretningsjuss og strafferettslige spørsmål. Rådgivningen trekker betydelige veksler på hennes lange erfaring som styreleder og -medlem i en lang rekke ulike virksomheter, som blant annet inkluderer styreleder i Kommunalbanken AS, i Eksportkreditt Norge AS og en femårsperiode som nestleder i styret i Kredittilsynet.

Arbeidserfaring
2019
Ansatt Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2018
Advokat i kontorfellesskap, Advokatfirmaet Hjort DA
1991
2016
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1990
1991
Amanuensis, Universitetet i Oslo
1989
1990
Justisminister
1975
1989
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1972
1975
Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
1971
1982
Utredningssekretær, Sosialdepartementet
Utdanning
1971
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Styreleder, Eksportkreditt Norge AS

Styremedlem. Protector Forsikring ASA

Styremedlem, Aker Kværner Holding AS