Hva leter du etter?

Partner

Anders Myhre er partner i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise. Myhre har særskilt kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett, fabrikasjon og prosedyre, og har lang erfaring med å bistå sentrale aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen. Myhre bistår i alle stadier av kontraktsforholdet, fra kontraktsutforming og forhandlinger, løpende håndtering av kontraktsforholdet og sluttoppgjør. Anders Myhre har også bred erfaring med tvisteløsning gjennom forhandlinger, mekling og rettslige prosesser for alminnelige domstoler og voldgift.

Arbeidserfaring
2013
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2007
2012
Partner og advokat, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2005
2006
Advokat, Veidekke ASA - juridisk avdeling
2003
2005
Advokat, Simonsen Føyen Advokatfirma DA
2001
2003
Dommerfullmektig, Senja tingrett
1999
2001
Førstekonsulent/rådgiver, Statsbygg - juridisk seksjon
1998
1999
Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet, transportavdelingen - veg- og sjøtransportseksjonen
1994
1995
Trainee, Advokatfirmaet Føyen & Co ANS
Utdanning
1997
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

2017 – 2019 Styreleder, Advokatfirmaet Hjort DA

2011 – 2013 Styremedlem, Norges Seilforbund

2002 – 2011  1. Viseformann og styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening

Publikasjoner

NS 8405 – med kommentarer, Oslo 2004 (medforfatter)