Litt om Hjort | Hjort
Hva leter du etter?

Litt om Hjort

Advokatfirmaet Hjort bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder.

Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893, og består av om lag 110 personer hvorav 75 er advokater. Firmaet eies av et partnerskap, som alle er aktive deltagere i firmaet. Fellesnevneren for vår advokatpraksis er en sterk og anerkjent prosedyre- og tvisteløsningsvirksomhet, et område Hjort har lange tradisjoner for.

Vi dekker alle sentrale rettsområder, men forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning utgjør størstedelen av virksomheten.

Vårt forretningsjuridiske tyngdepunkt ligger innenfor følgende bransjer og markedsområder: Arbeidsliv og virksomhetsstyring, energi og miljø, entreprise, fast eiendom, kommunikasjon/media/teknologi og offentlig sektor. Vi tilbyr klientene et tjenestetilbud fra et tverrfaglig team av spesialister.

Vi har også betydelige miljøer innenfor familie-, arv- og skifterett, samt strafferett. Vi har et særlig anerkjent miljø innenfor økonomiske straffesaker, og representerer både virksomheter og privatpersoner.

Vi har kontorer sentralt i Oslo, men tar oppdrag fra hele landet. Vi har noen av Norges største virksomheter som klienter. Hjort er eneste norske medlem i to internasjonale nettverk, og en betydelig andel av våre oppdrag kommer fra utenlandske virksomheter. Gjennom nettverkene kan vi tilby klientene våre tilgang til lokal ekspertise innenfor alle juridiske fagområder.