Litt om Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

Litt om Hjort

Å jobbe med juss er et privilegium. Vi kommer tett på mennesker, bedrifter og organisasjoner – ofte i situasjoner der mye står på spill.

Det kan handle om å bruke jussen på områder som teknologi og fornybar energi der utviklingen skjer i raskt tempo. Det kan handle om å løse krevende spørsmål i arbeidsforhold, i bygge- og eiendomsprosjekter og i krevende forhandlinger. Det kan handle om hvordan man ivaretar verdier ved overføring av bedrifter mellom generasjoner. Ikke minst handler det om å forstå hvordan påtalemyndighet, Økokrim og domstoler vurderer konkrete saker. For oss handler det uansett om være til stede for klienten og å balansere sterke følelser og meninger med kloke råd.

Erfaring gir merverdi

Det grønne skiftet er i ferd med å bli et premiss for all sosial og politisk utvikling og vil stille store krav til endringsvilje og evne.

Det å ha vært med på store samfunnsendringer og skifter i næringslivet kan være avgjørende for å unngå og gjøre samme feil som tidligere. Hjort er et av landets eldste advokatfirmaer. Vi tenker fremtidsrettet og strategisk samtidig som vi bruker vår erfaring for å bidra til endring.

Prosedyre og tvisteløsning er en del av vårt samfunnsansvar

«Samfunnsansvar» er blitt en egen post i revisjonsberetningen, hos oss har det stått som et samlende begrep siden 1893. Ansvaret tar vi ved å prosedere og gå i retten. Vi har et lag av prosedyreadvokater de fleste misunner oss. Likevel bidrar vi aller mest til at konflikter løses utenfor rettssalen.

Ja, det handler om juss. Men juss handler i sin tur om mennesker – klienter, eiere, ledere, medarbeidere, familie og slektninger. Derfor velger vi i Hjort partnere og medarbeidere som ser sitt ansvar og tar det på alvor.

Velkommen til oss – enten du trenger bistand eller motstand som klient, eller ønsker å bruke din utdanning, erfaring og klokskap som ansatt i Hjort.