Litt om Hjort | Hjort

Hva leter du etter?

Litt om Hjort

Advokatfirmaet Hjort bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder.

Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893, og består av om lag 130 personer hvorav 95 er advokater. Firmaet eies av et partnerskap, som alle er aktive deltagere i firmaet. Fellesnevneren for vår advokatpraksis er en sterk og anerkjent prosedyre- og tvisteløsningsvirksomhet, et område Hjort har lange tradisjoner for.

Vi dekker alle sentrale rettsområder, men forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning utgjør størstedelen av virksomheten.

Vårt forretningsjuridiske tyngdepunkt ligger innenfor følgende bransjer og markedsområder: Arbeidsliv og virksomhetsstyring, energi og miljø, entreprise, fast eiendom, kommunikasjon/media/teknologi og offentlig sektor. Vi tilbyr klientene et tjenestetilbud fra et tverrfaglig team av spesialister.

Som eneste forretningsjuridiske firma har vi også betydelige miljøer innenfor privatrettslige områder som familie-, arv- og skifterett, så vel som innenfor strafferett, med offentlig oppnevnte forsvarere for alle tre rettsinstanser. Vi har et særlig anerkjent miljø innenfor økonomiske straffesaker, og representerer både virksomheter og privatpersoner.

Vi har kontorer sentralt i Oslo, men tar oppdrag fra hele landet. Vi har noen av Norges største virksomheter som klienter. Hjort er eneste norske medlem i to internasjonale nettverk, og en betydelig andel av våre oppdrag kommer fra utenlandske virksomheter. Gjennom nettverkene kan vi tilby klientene våre tilgang til lokal ekspertise innenfor alle juridiske fagområder.