Digital manuduksjon i strafferett og straffeprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Digital manuduksjon i strafferett og straffeprosess

Velkommen til digital manuduksjon i strafferett

Manuduksjonen holdes av Mikkel Toft Gimse og Emilie Hulthin.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Oppgaven har både fokus på materielle spørsmål og oppgaveteknikk. Vi ønsker at dere leser oppgaven før forelesningen.

Manuduksjonen er rettet mot studenter ved 4.avdeling.

Deltakerne oppfordres til å stille spørsmål som vil bli besvart i etterkant av webinaret.

Velkommen!

Ingen kurs eller seminarer funnet