Innføring av lovpålagt aktsomhetsvurdering - Hjort
Hva leter du etter?

Innføring av lovpålagt aktsomhetsvurdering

I år støtter Hjort prosjektet «Bærekraft i leverandørkjeder», hvor Amnesty gjør grundige etterforskinger og utarbeider landrapporter i arbeidet med nasjonale og internasjonale rammevilkår for etisk næringsvirksomhet.

I forbindelse med prosjektet hadde Amnesty en svært lærerik lunsjpresentasjon om lovpålagt aktsomhetsvurdering for Hjorts ansatte. I flere europeiske land utredes nå lovpålagte aktsomhetsvurderinger for selskaper, der også grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas i virksomhetens næringskjeder. Eksempler på dette er den britiske Modern Slavery Act og den franske loven om aktsomhetsvurderinger for selskaper. Debatten har nå nådd Norge, og regjeringen vil sette ned et utvalg for å utrede en anti-slaverilov. Amnesty International Norge presenterer utviklingen som om få år kan resultere i en bindende aktsomhetslov for norske virksomheter.

Stor takk til dagens foredragsholdere Beate Ekeløve-Slydal og John Peder Egenæs.