Hjort til Tullin- kvartalet i 2021 - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort til Tullin- kvartalet i 2021

Hjort har inngått avtale med Entra om nye kontorlokaler, og flytter inn i et nybygg i Universitetsgata 7-9.

– Hjort er i stadig vekst, og vil på sikt vokse ut av dagens lokaler i Akersgata 51. Vi har derfor sett etter lokaler som bedre kan tilpasses firmaets behov, sier managing partner Anne Marie Due. Det har vært en omfattende prosess og vi vurderte mange gode og spennende prosjekter sentralt i Oslo, før valget falt på Universitetsgata.

Entra utvikler kvartalet mellom Tullinløkka og Pilestredet med blant annet nytt juridisk fakultet for Universitet i Oslo. Nåværende bygningsmasse vil rives og et nytt signalbygg oppføres på hjørnet av Universitetsgata og Pilestredet. Her vil Hjort få kontorer i de øverste etasjene.

Det er det danske arkitektfirmaet Cubo som har utformet prosjektet på oppdrag fra Entra, og bygningen skal ifølge selskapet «…utvikles ut fra prinsipper om likeverdig tilgjengelighet, slik at det oppnås en inkluderende arkitektur som kan brukes av alle.» Det legges opp til nærhet med livet på gateplan og bygget vil knyttes sammen med campus på Det juridiske fakultet. Cubo beskriver prosjektet nærmere på sine websider.

– Vi er veldig fornøyd med dette valget, sier direktør Christopher J. Helgeby. Bygget i Universitetsgata blir konstruert etter strenge miljøkrav, og Hjort kommer til å få særlige funksjonelle lokaler tilpasset virksomheten som vil gi gode rammer for videre utvikling. – Vi er stolte av å kunne ønske klienter, studenter og ansatte velkommen til det som vil bli ett av Oslos flotteste kontorbygg når det står ferdig i 2020.