Hjort som arbeidsplass - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort som arbeidsplass

Advokatene hos oss blir daglig stilt overfor krevende faglige og menneskelige utfordringer – i møte med klienter, komplekse forretningsmessige problemstillinger og foran domstolene. Kjernen i det vi gjør handler likevel alltid om det samme – å jobbe sammen med klienten for å finne de beste løsningene.

Det betyr at vi er nødt til å stille høye krav til våre medarbeidere. Faglig dyktighet og høy integritet er essensielt for en Hjortadvokat, som skal jobbe med krevende problemstillinger og samtidig kunne ta gode moralske og etiske valg. I kjernen av advokatens virke ligger oppgaven om å fremme rett og hindre urett – i dette ligger et betydelig samfunnsansvar.

Nysgjerrighet til å finne ut av ting, engasjement for hver sak du jobber med og en genuin interesse for mennesker, er også viktige egenskaper hos oss. Det er kombinasjonen av kompetanse, egenskaper og verdisyn som gjør oss til Hjort – et av Norges fremste advokatfirmaer innen forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Vi har også et betydelig miljø innen privat- og strafferett. Klikk her for å lese mer om vår kompetanse og områdene vi dekker.

Å spille hverandre gode

Som ansatt hos oss blir du en del av et sterkt fagmiljø, og du får jobbe tett med dyktige mennesker i et raust og sosialt fellesskap. Her har vi advokater med bakgrunn fra næringslivet, offentlig forvaltning, domstolene og Regjeringsadvokaten. Spennet i bakgrunn, fagfelt og egenskaper gjør at du alltid har tilgang til engasjerte og flinke kollegaer som ønsker at du skal prestere best mulig. Gjør du det bra, gjør Hjort det bra!

Vi jobber også mye i team som rigges for en enkelt sak eller klient, ofte også tverrfaglig, eller i form av etablerte faggrupper med spisskompetanse.

Å ha det bra

Mestring av oppgaver og faglig utvikling er viktig for å trives og prestere best mulig. Vi legger mye ressurser i at du skal få den oppfølgingen du trenger gjennom våre etablerte ordninger, enten du er fersk fullmektig eller erfaren advokat. Alle advokater har en utviklingsplan som følges opp og tilpasses din karriere. Hos oss er det alltid rom for å stikke hodet inn på kontoret til hverandre for en prat. Det ligger mye verdi i det, både faglig og sosialt. I løpet av året kan du delta på ulike sosiale arrangementer og aktiviteter hvor vi rett og slett møtes for å ha det gøy sammen.

Er du en Hjortadvokat?

Vi har til enhver tid behov for dyktige mennesker som kan bygge firmaet videre. Hos oss står spennende utfordringer i kø.

Vi søker smarte lagspillere som har hodet og hjertet på rett plass, med kvalifikasjoner som er egnet til å løse komplekse juridiske saker og problemstillinger. Vi stiller tøffe krav, men sørger for at du har god støtte og det du trenger for å utvikle deg til å bli en ekte Hjortadvokat.

Søk stilling som fullmektig hos oss!

Er du en erfaren advokat som vil sjekke ut hvilke muligheter som finnes hos oss?

Ta gjerne kontakt med vår HR-sjef Silvia Økland Greff eller søk stilling som advokat/senioradvokat.