Hjort inviterer til flere spennende og lærerike seminarer - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort inviterer til flere spennende og lærerike seminarer

Denne våren vil våre advokater fra gransking og compliance forelese om flere aktuelle temaer.

Torsdag 8. mars 2018 | kl. 08:30–10:00 – Minoritetsaksjonærers stilling

Aksjonærfellesskap med minoritetsposisjoner kan til tider være krevende å håndtere. Hjortadvokatene Anne Helsingeng og Sigve Braaten gjennomgår bruk av aksjonæravtaler som middel for å unngå konflikter. Aksjelovens bestemmelser om vern av minoritetsaksjonærer mot illojale disposisjoner er også et sentral tema for seminaret

For påmelding trykk her

 

Torsdag 3. mai 2018 | kl. 08:30–10:00 – Betydningen av forebyggende systemer (compliance)

Vi går igjennom hva som kjennetegner gode antikorrupsjon- og antihvitvaskingsystemer både i henhold til norsk lovgivning og etter FCPA og UK Bribery Act. Det vil også bli satt fokus på systemenes betydningen ved vurdering av ansvar, inkludert foretaksstraff. Vi ser også bakgrunnssjekk og integritetsundersøkelser (IDD) som virkemidler.

Påmelding kommer

 

Torsdag 24. mai 2018 kl. 0830–10:00 – Dawn raid

En virksomhet kan bli utsatt for et såkalt «dawn raid». Det vil si at Økokrim, konkurransemyndighetene, skattemyndighetene eller andre brått kan stå i resepsjonen og krever tilgang til blant annet virksomhetens lokaler, dokumenter, pc’er. Vi gir råd og tips om hvordan man håndterer slike situasjoner, og om opplæring av ansatte, ledelse og styre.

Påmelding kommer