Full frifinnelse for tunnelentreprenør - Hjort
Hva leter du etter?

Full frifinnelse for tunnelentreprenør

Advokatene Jarl Borgvin Dørre og Mette Stavnem Hovik bistod AGTunnel og daglig leder Are Oxholm mot anklager om illojalitet, brudd på markedsføringsloven og krav om dekning av tapte oppdrag fra tidligere arbeidsgiver, BMO Tunnelsikring.
Borgarting lagmannsrett ga AGTunnel og Oxholm fullt medhold.

Saken i korte trekk

Oxholm stiftet selskapet AGTunnel AS i juni 2016, og tiltrådte som daglig leder av selskapet. Kort tid etter fikk entreprenøren inn tre oppdrag, noe BMO Tunnelsikring hevder var ett brudd på lojalitetsplikten i tidligere arbeidsforhold. BMO Tunnelsikring krevde erstatning på om lag 6,4 millioner og stevnet Oxholm for retten. AGTunnel har på sin side krevd oppreisning for brudd på reglene om innsyn i hans e-post.

I 2017 ble Oxholm og AGTunnel dømt til å betale en erstatning på tre millioner kroner til BMO Tunnelsikring, samt å dekke deres sakskostnader på 1,98 millioner. Oxholm anket saken og 12. februar i år ble dom i lagmannsretten avsagt.

Borgarting lagmannsrett ga Oxholm og AGTunnel fullt medhold. Oxholm ble frikjent for anklagene om illojalitet, brudd på markedsføringsloven og erstatningskravet. Frikjennelsen gjaldt også krav knyttet til ulovlig rekruttering, bruk av bedriftssensitive dokumenter og deler av en påstått redusert markedsverdi på 55 millioner. I tillegg ble BMO Tunnelsikring dømt til å betale fulle sakskostnader og oppreisningserstatning for ulovlig innsyn i Oxholms e-post.

 

Dommen kan leses her, den er ennå ikke rettskraftig

Omtale av saken kan leses på Veier24 og Byggeindustrien