Forslag til innleie av arbeidskraft - Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven - Hjort
Hva leter du etter?

Forslag til innleie av arbeidskraft – Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

Torsdag 29. juni 2017 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut forslag om nærmere regulering av flere tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft på høring. Forslaget innebærer endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Bakgrunnen for forslaget er oppgitt særlig å være uklarheten knyttet til ansettelsesforhold i bemanningsbransjen, omfanget av arbeidsinnleie og de negative konsekvenser dette kan medføre. Forslaget skal hensynta arbeidstakere, bemanningsforetak og innleievirksomheter. Dette ved å innføre tre tiltak:

  • En nærmere definisjon av «fast ansettelse».
  • En ny adgang til midlertidig ansettelse for bemanningsforetak når den ansatte skal leies ut som vikar i innleievirksomheten. Dette vil gjelde uavhengig av om bemanningsforetaket selv har et «permanent» behov for å leie ut arbeidstakere.
  • En begrensning i adgangen til slik innleie – en kvote. Her ønsker departementet særlig å få innspill angående tiltak mot den raskt økende bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen.

Deler av forslaget vil trolig møte motstand fra opposisjonen. Særlig det nye grunnlaget for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak vil sannsynligvis bli omstridt.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 29. september 2017.

Ta gjerne kontakt med avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring ved spørsmål eller bistand vedrørende innleie av arbeidskraft.