For mangfold og kjærlighet - velkommen til Pride-lunsj hos Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

For mangfold og kjærlighet – velkommen til Pride-lunsj hos Hjort

Fredag 24. juni arrangerer vi lunsj med vår samarbeidspartner Amnesty. Vi inviterer også jusstudenter.

For oss er samfunnsansvar viktig. Vi ønsker å gjøre en forskjell når rett skal skilles fra urett, når normer, regler og lover skal veies opp mot utvikling og muligheter. Vi er til stede når det handler om betydelige verdier for mennesker, samfunn og virksomheter. For Hjort er samarbeidet med Amnesty International Norge verdifullt. Amnestys politisk nøytrale posisjon og allmenne krav om «frihet, likeverd og rettferdighet for alle» sammenfaller godt med advokaters oppgave om «å fremme rett og hindre urett».

I år er det 50 år siden straffeloven § 213, den såkalte «homoparagrafen», ble opphevet. Fram til 1972 var seksuell omgang mellom menn straffbart i Norge. I dag er retten til å ha den seksuelle orienteringen man har beskyttet gjennom lovverket, men det skal vi ikke ta for gitt. Homofili er fortsatt straffbart i over 60 land, og lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex-personer utsettes for alvorlige menneskerettighetsbrudd verden over.

Velkommen til lunsjforedrag med Amnesty og Hjort

Amnesty Norge jobber i tett samarbeid med Amnesty Polen, hvor vi de siste årene har fulgt en skremmende utvikling som truer LHBT-personers rettigheter. Enkelte steder i Polen har det blitt etablert «LHBT ideologifrie soner», der skeive ikke er velkomne.

Amnesty registrerer at oppslutningen rundt tradisjonelle autoritære verdier øker. Det forekommer mer kritikk av mangfold og likestilling, angrep på kvinner og LHBT-personers rettigheter, trans- og homofobi og mer hatkriminalitet. I tillegg forsøker myndighetene å kontrollere både domstoler og statlige medier.

Møt Sarian Jarosz, etterforsker i Amnesty International Polen, som skal presentere funn og anbefalinger av Amnesty Internationals siste undersøkelse om livet til skeive aktivister i Polen. I foredraget lærer du mer om arbeidet Amnesty gjør i Polen og hvordan Hjorts støtte bidrar til Amnestys kamp for å endre lover som diskriminerer.

Samtalen er på engelsk, og modereres av Patricia Kaatee i Amnesty International Norge. Kaatee er politisk rådgiver i Amnesty International med fokus på kjønnsbasert diskriminering og vold, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hun har bidratt som etterforsker i flere av Amnesty Internationals rapporter om kjønnsbasert vold i Norden, blant annet «Time for Change» (2019) og «Case Closed» (2010). Hun har deltatt i Amnesty Internationals Task Force for Prides at Risk i Europa 2010-2015.

 

Meld deg på her.

Begrenset antall plasser.