ALD Oslo | Tematirsdag: Prosedyre og tvisteløsning - Hjort
Hva leter du etter?

ALD Oslo | Tematirsdag: Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre har alltid hatt en sentral plass hos oss

Prosedyre og tvisteløsning har alltid vært en sentral del av Hjorts virksomhet. Firmaet har vært anerkjent som et ledende prosedyrefirma siden det ble etablert i 1893, og har gjennom årene prosedert en rekke viktige saker som har hatt betydning for rettsutviklingen.

Velkommen til ALD Oslos tematirsdag hos Hjort, hvor vi skal snakke om «den neste generasjonen prosedyreadvokater».

Hjortadvokatene Alex Borch og Johannes Teigland vil fortelle litt om prosedyre og prosedyreteknikk og hvordan man blir en god prosedyreadvokat. Der vil de også komme litt nærmere inn på hvordan det er å være advokatfullmektig i Hjort, og hvilke tilbud vi har til dere studenter.

Vi gleder oss til å møte studenter fra Oslo!