ALD Bergen 2022 - Hjort
Hva leter du etter?

ALD Bergen 2022

I år kickstarter Svein Holden ALD Bergen med en presentasjon om hvordan det er å arbeide som statsadvokat, og forsvarer i Hjort. Sicilie Tveøy og Ida Synnøve Solheim holder temapresentasjon om prosedyre, der du får et innblikk i hvordan det faktisk er å føre en rettssak. Vi ser frem til å møte deg under ALD Bergen 2022

Fra jusstudent til forsvarer, via påtalemyndigheten

Folk fleste ble kjent med Svein Holden under 22. juli-rettsaken. I foredraget får du et innblikk i de rettslige utgangspunktene i saken, politiets etterforskning og tiltalebeslutningen. Svein gir også et innblikk i hovedforhandlingen og dommen. Lørenskog-saken vil også bli presentert.

Svein deler sine karriereerfaringer, hvordan teori fra skolebenken praktiseres i arbeidslivet, og overgang fra aktor til forsvarer. I tillegg vil du lære mer om Hjort og hvordan det er å arbeide som advokat hos oss.

 

Foto: Helge Mikalsen VG, NTB

 

Du ser foredraget til Svein Holden 20. januar kl. 18.00
Trykk her for å melde deg på

Presentasjon om prosedyre

At Hjort holder temapresentasjon om prosedyre, er ingen tilfeldighet.

Prosedyre og tvisteløsning har alltid vært en sentral del av Hjorts virksomhet. Firmaet har vært anerkjent som et ledende prosedyrefirma siden oppstarten i 1893, og har gjennom årene prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 15 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er høyt rangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente rangeringsbyråene.

Temapresentasjonen holdes av partner Sicilie Tveøy og advokat Ida Synnøve Solheim. Begge jobber som prosedyreadvokater i Hjorts avdeling for familie-, arve- og skifterett. I denne presentasjonen vil du lære mer om Hjort og hvordan det er å arbeide som prosedyreadvokat.

ALD Bergen temapresentasjon
Sted: Graduateland
2. februar

 

Vi venter spent på din søknad

Ønsker du å få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss? Som trainee i Hjort får du varierte arbeidsoppgaver, god faglig oppfølgning og ikke minst har vi et sterkt ønske om at du skal trives sosialt.

Send inn din søknad her.