Vår historie - Hjort
Hva leter du etter?

Firmaets røtter går tilbake til 1893, da Harald Nørregaard etablerte seg som overrettssakfører i Christiania.

1893

Harald Nørregaard var en advokat av usedvanlig format, med en lang rekke sentrale oppgaver og verv. Han var dessuten en stor kunstelsker og nær venn av Edvard Munch.

1932

I 1932 ble Johan Bernhard Hjort hans kompanjong, og etter seks års givende samarbeid døde Harald Nørregaard i 1938, 74 år gammel.

Foto: Digitalarkivet.no

1941

I krigsårene, fra 1941-45, var kontoret stengt. Da virksomheten startet opp igjen, var det praktisk talt på bar bakke, men med etterkrigstidens rike tilfang på oppgaver utviklet den seg snart til en blomstrende advokatforretning.

1950

I 1950 begynte Johan Bernhard Hjorts sønn, Johan Hjort, i firmaet. Grunnlaget for dagens firma ble lagt på slutten av 1970-tallet og utvidet i 1980-årene. Vi har økt vår spesialisering innen forretningsjussen og vår internasjonale orientering er blitt stadig sterkere.

Fra første verdenskrig til 1997 holdt vi til i Akersgaten 20, en bygning som er fredet på grunn av sin vakre, hånddekorerte fasade. Dette var samme bygård som advokat Nørregaard i sin tid startet opp i.

1997

Etter hvert vokste firmaet ut av Akersgaten 20 med den følge at vi ved årsskiftet 1996/97 flyttet til Akersgaten 2 – Christiania Torv.

2008

Etter litt over elleve år flyttet vi igjen høsten 2008 til tidsmessige kontorer i Akersgaten 51, et prisbelønt bygg der Aftenposten tidligere har holdt til.

2015

I 2015 startet arbeidet et stort kulturprosjekt i Hjort. Sammen arbeidet vi frem firmaets merkevareplattform, ny visuell identitet og nytt kontor.

Vi inngikk leiekontrakt med Entra som skulle bygge nytt bygg som var klart til innflytting 2021.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Tullinkvartalet får Norges første fullskala ombruksbygg. Eksisterende materialer fra kvartalet og andre prosjekter brukes på nytt.

2021

18. oktober 2021 lanserte vi ny logo, nye farger og flyttet inn i nytt bygg.

At vi flytter til Universitetsgata 1 er ingen tilfeldighet. Kontoret er ikke bare en adresseendring, men sier noe om Hjorts kultur og identitet. Vi vil fortsatt ha tingretten, lagmannsretten og Høyesterett som nærmeste naboer. Vi sitter tett på det juridiske fakultetet og morgendagens advokater. Tullinkvartalet i sin helhet er fremtidsrettet og er Norges første fullskala ombruksbygg. Kvartalet innehar passasjer med gatekunst, restauranter, kaféer og møtesteder – dette gjør Tullin allerede til et attraktivt og viktig byrom for kultur- og næringslivet. At vi sitter akkurat her, understreker hvem vi i Hjort er.