Mangfold - Hjort
Hva leter du etter?

Mangfold

Hjorts mangfoldspolicy

Advokatfirmaet Hjort har en klar holdning til at firmaet skal speile samfunnet vi lever i og leverer tjenester til. En god kultur skapes av alle firmaets ansatte og forvaltes av ledelsen.

Vi har gitt et løfte til våre medarbeidere: «Hos oss får du muligheten til å være på ditt beste – og en del av et lag på vei mot et felles mål». For at vi skal kunne oppfylle dette løftet, må vi være en arbeidsplass som aksepterer, respekterer og inkluderer hver enkelt medarbeider. Vi tror at når våre medarbeidere kan være seg selv, kan de både videreutvikle seg selv og firmaet.

Vår filosofi er at dyktige medarbeidere, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet, vil gjøre det bra hos oss. Hjort skal være en inkluderende arbeidsplass der alle føler seg verdsatt og respektert.

Ulik kultur, tanker og synspunkter bidrar til et vidsyn vi verdsetter, men det er først når ulikhetene møtes og vi jobber sammen om å nå felles mål, at en mangfoldig kultur får blomstre. I Hjort har ledelsen satt en tydelig strategi som skal være vårt veikart i mangfoldsarbeidet. Det har blitt nedsatt en egen gruppe som skal bidra til at vår mangfoldstrategi er i kontinuerlig prosess, som inkluderer samtlige i firmaet.

Hos oss er mangfold alltid på agendaen, nå arbeider vi med følgende tiltak:

  • Et mangfoldsutvalg som bidrar til at våre tiltak iverksettes
  • Utvikle og trene ledere som kan utøve mangfoldsledelse i praksis
  • Rekruttere medarbeidere fra en kvalifisert og mangfoldig gruppe mennesker
  • Oppnå en kjønnsbalanse på minimum 40/60 i alle kategorier
  • Fremme en kultur som er inkluderende for vår arbeidsplass
  • Medarbeiderundersøkelser skal bidra til at vi kan fange opp eventuell uønsket adferd, samt å jobbe forebyggende.
Mangfold på jobben er viktig for meg og Hjort fordi det gjør det enklere for meg og mine kollegaer å være alle aspekter av den vi er. Et slikt spekter gjør Hjort til et mer spennende sted å jobbe og til en bedre støtte for våre klienter i alle situasjoner.

– Mikkel Toft Gimse

Mangfold burde være en naturlig del av en hvilken som helst virksomhet. Samfunnet gjenspeiler mangfold og vi burde gjenspeile samfunnet – både for å sikre et godt arbeidsmiljø, men også for å sikre tillit fra det mangfoldet av klienter som søker bistand hos oss.

– Helene Eng