Julie Flom - Hjort
Hva leter du etter?

Julie Flom

Advokat

Julie Flom er en del av transaksjonsavdelingen med kompetanse innenfor M&A (fusjoner og oppkjøp), kapitalmarkedstransaksjoner, samt skatte- og selskapsrett. Hun har bred erfaring med rådgivning relatert til den løpende administrasjonen av globale konsernselskapers virksomhet i Norge, herunder bistand innenfor selskapsstyring («corporate governance») og compliance-tjenester.

Videre har Julie erfaring innenfor kapitalmarkeder i sin tidligere rolle som tillitsmann, der hun har overvåket utstedernes overholdelse av obligasjonsavtalenes vilkår.

Julie utarbeider maler innenfor selskapsrett for Karnov-tillegget i Lovdata Pro.

Arbeidserfaring
2024
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Advokat, Intertrust
2020
Advokatfullmektig, RSM Advokatfirma
Utdanning
2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo