Grethe Østervold - Hjort
Hva leter du etter?

Grethe Østervold

Forretningsstøtte

Grethe Østervold har særlig kompetanse innenfor fagområdene strafferett og familie, arv og skifte.

Østervold har omfattende erfaring med offentlig skifte av dødsbo og tar del i saksbehandlingen av disse. Hun har god kompetanse ved utfylling av hjemmelsdokumenter og skjøter ved eiendomsoverdragelse, både for dødsboer og også private, samt tinglysing av disse.

Østervold har også spesialkompetanse innenfor føring av salæroppgaver ved fri rettshjelp og straffesaker.

Arbeidserfaring
2005
Sekretær, Advokatfirmaet Hjort DA
1997
2005
Sekretær, Advokatfirmaet DLA Nordic i Bergen
1986
1997
Sentersekretær/markedsføring, Galleriet kjøpesenter i Bergen
1996
1997
Merkantilt Institutt, Advokatsekretærutdannelse
1988
1996
Markedsføring og Ledelse- Norges Handelshøyskole i Bergen