Hva leter du etter?

Grethe Østervold

Forretningsstøtte

Sekretær

Grethe Østervold er sekretær i Hjorts avdelinger for strafferett og familie, arv og skifte.

Østervold har omfattende erfaring med å bistå i offentlig skifte av dødsbo og tar del i saksbehandlingen av disse. Hun har omfattende erfaring med skifte av dødsbo og dokumentbehandling ved eiendomsoverdragelse.

Østervold har også spesialkompetanse innenfor føring av salæroppgaver ved fri rettshjelp og straffesaker.

Arbeidserfaring
2005
Sekretær, Advokatfirmaet Hjort DA
1997
2005
Sekretær, Advokatfirmaet DLA Nordic, Bergen
1986
1997
Sentersekretær/markedskonsulent, Galleriet kjøpesenter, Bergen
Utdanning
1996
1997
Advokatsekretær, Merkantilt Institutt
1988
1996
Markedsføring og ledelse, Norges Handelshøyskole, Bergen