Grethe Østervold | Hjort

Hva leter du etter?

Grethe Østervold

Sekretær

Sekretær

Grethe Østervold er sekretær i Advokatfirmaet Hjort.  Hun bistår med dokumenthåndtering, kvalitetssikring, utarbeidelse av juridiske og faktiske utdrag.

Østervold har omfattende erfaring med å bistå ved skifte av dødsbo, både offentlig og privat og tar del i saksbehandlingen av disse, samt ved eiendomsoverdragelse.

Østervold har også spesialkompetanse innenfor føring av salæroppgaver ved fri rettshjelp og straffesaker.

Arbeidserfaring
2005
Sekretær, Advokatfirmaet Hjort DA
1997
2005
Sekretær, Advokatfirmaet DLA Nordic, Bergen
1986
1997
Sentersekretær/markedskonsulent, Galleriet kjøpesenter, Bergen
Utdanning
1996
1997
Advokatsekretær, Merkantilt Institutt
1988
1996
Markedsføring og ledelse, Norges Handelshøyskole, Bergen