Internasjonalt - Hjort
Hva leter du etter?

Internasjonale nettverk

Flere av våre advokater har omfattende internasjonal kompetanse og erfaring og håndterer jevnlig oppdrag fra våre samarbeidspartnere i utlandet. En sak vil gjerne ha internasjonale forgreninger og flere lands rettsregler kan være relevante. Vi har gjennom våre internasjonale nettverk tilgang til utenlandsk ekspertise på ethvert rettsområde.

Hjort er medlem av International Bar Association (IBA) og det eneste norske medlemmet av advokatnettverkene TerraLex og Ius Laboris.

TerraLex

TerraLex er et globalt nettverk av uavhengige advokatfirmaer. Nettverket dekker 124 ulike land og består til sammen av ca 24 000 advokater. Ved å bruke dette nettverket er vi sikret rask bistand til å løse spørsmål nær sagt uansett hvor de skulle oppstå. For å bli tatt opp i nettverket, kreves faglig tyngde og anerkjennelse. I hvert enkelt land kan bare ett enkelt firma være medlem. Vi er stolte av å være den norske representanten. Vår erfaring er at vi gjennom TerraLex sikrer våre klienter en kostnadseffektiv og enhetlig vurdering av rettsspørsmål som har internasjonale berøringspunkter.

Ius Laboris

Utviklingen i arbeidsmarkedet preges av en stadig mer mobil arbeidskraft. Dette kan by på juridiske utfordringer knyttet til bl.a. rettigheter og arbeidsvilkår på tvers av landegrenser, og mange norske bedrifter har således behov for utenlandsk juridisk ekspertise.

Hjort er tilknyttet Ius Laboris, et internasjonalt nettverk bestående av advokater og juridiske spesialister innen alle sentrale tema tilknyttet arbeidsliv og arbeidsmarked. Nettverket har medlemmer i 59 ulike land, og er representert i over 141 byer. Totalt er over 1500 advokater tilknyttet Ius Laboris.