Bygg for fremtiden – nye krav til energiløsninger

Fast eiendom_4

For tiden pågår et arbeid som gjelder behovet for endringer i norsk regelverk som følge av innlemmelsen av bygningsdirektiv II og senere endringer i dette. Av særlig betydning er kravene til rehabilitering av bygninger, krav til nye offentlige bygg og krav til elbillading. Det kan allerede nå være lurt å planlegge for de nye kravene, og vi vil nedenfor peke på noen viktige punkter.

Hjort journal