Avgjørelse fra Fylkesmannen: Begrensninger i hva kommunen kan kreve ved lovpålagt opparbeidelse av infrastruktur

841020064

Kostnadene til veibygging og annen infrastruktur i eller ved veien kan utgjøre betydelige kostnader, særlig i tettbygde strøk, hvor grunnervervsprisen er høy. Hva tiltakshaver kan pålegges eller ikke for å sikre atkomst til sin eiendom, er derfor sentralt. Opparbeidelseskravet fremkommer av plan- og bygningsloven, og loven bestemmer således hvor omfattende tiltak som kan pålegges. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig truffet en avgjørelse som klargjør hva kommunen kan pålegge av slike arbeider. Avgjørelsen medfører at Oslo kommune må legge om sin praksis, og vil også kunne få betydning for allerede utførte arbeider ved at det kan bli aktuelt for tiltakshavere å gjøre gjeldende erstatningskrav.

Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det samme resultat?

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt

Hjort journal