Tvisteløsning - privatpersoner

Idrettsjus

Bistand til aktører innen profesjonell idrett er et satsingsområde for Hjort. Vi tilbyr bistand innenfor alle rettslige problemstillinger som kan oppstå innenfor de ulike idrettsmiljøene.

Dette kan være spørsmål knyttet til arbeidsforhold, samt forenings- og medierettslige problemstillinger. Advokatene i vårt idrettsjussteam har dyptgående kjennskap til ulike idrettsmiljøer,  og bred erfaring innenfor de rettsområder som er aktuelle for den profesjonelle idretten.

 Vi har lang erfaring med å behandler saker for så vel idrettslag, idrettsforbund og tilknyttede selskaper, som utøvere, trenere og idrettsledere.   

Siste saker om Idrettsjus