Skatt- og avgiftsrett Sivil tvisteløsning - privatpersoner Sivil tvisteløsning - næringsliv

Tvisteløsning skatt og avgift

Hjort har lang tradisjon for å bistå klienter innen tvistebehandling. Vi har de siste årene bistått mange klienter i skatte- og avgiftstvister. Dette gjelder både i klagesaker og for domstolene.

_DSC5558

Vi har bistått i skattesaker, merverdiavgiftssaker og eiendomskattesaker – også i Høyesterett.

Siste saker om Tvisteløsning skatt og avgift

Full frifinnelse i Transocean-saken