Seier i sak om kaivederlag mot Hurtigruten

Hurtigruten har saksøkt flere norske havner, blant dem Bodø Havn, og krevet reduksjon av det vederlag Hurtigruten betaler for bruk av kaiplass. Hurtigruten mener at havnenes forretningsbetingelser og priser er i strid med konkurranseloven, forvaltningsrettslige regler om myndighetsmisbruk samt avtaleloven og prisloven.

182900315

Salten tingretts dom som gikk i Hurtigrutens favør, ble av Bodø Havn anket til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten frifant i dom 4. april Bodø Havn  på alle punkter og tilkjente havnen saksomkostninger. Lagmannsretten mener at Bodø Havns forretningsbetingelser og priser er lovlige.

Advokatfirmaet Hjort ved advokat Monica Syrdal har sammen med Advokatfirmaet Østgård bistått Bodø Havn i ankesaken. Saken følges med interesse av andre havner som også er saksøkt av Hurtigruten på lignende grunnlag.