Kurs og seminarer

27. august 2019:

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – hva nå?

Tid 27. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Bruken av rekkefølgekrav for å realisere offentlig infrastruktur har utviklet seg kraftig de siste årene. Utbyggere har lenge ment at kommunene misbruker sin myndighet ved å stille rekkefølgekrav for finansiering av infrastruktur som mangler nødvendig tilknytning til prosjektene. I to ferske dommer fra tingretten er rekkefølgekrav fra Oslo kommune kjent ugyldig. I den ene av sakene ble utbygger (Selvaag) i tillegg tilkjent erstatning for realisering av det ugyldige rekkefølgekravet. Hjort var prosessfullmektig for Selvaag. I den andre saken ble Oslo kommune dømt til å tilbakebetale et beløp utbygger (Entra) hadde innbetalt basert på ugyldige rekkefølgekrav.

959633052


Hjort har et av landets ledende fagmiljøer innenfor plan- og bygningsrett. Sammen med Baard Schumann vil tre av våre eksperter vil se nærmere på hvorfor bestemmelsene om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler er så viktige for bransjen. Vi gjennomgår de sentrale delene av de to nevnte dommene, i tillegg til å se nærmere på hva status er for disse problemstillingene nå – særlig med tanke på hvordan eiendomsutviklere skal forholde seg til kommunens krav før rettstilstanden er endelig avklart.

Baard Schumann er boligbygger og toppleder, med lang erfaring fra eiendomsbransjen. Schumann ble kåret til eiendomsbransjen mektigste i Estate Nyheters kåring i 2018.

Liv Zimmermann er spesialist på plan- og bygningsrett. Liv har omfattende erfaring fra offentlig forvaltning, blant annet fra flere år som avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun var også medlem av bygningslovutvalget og eierseksjonslovutvalget og er nå leder av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Kristian Korsrud har spesialkompetanse og lang erfaring med utvikling av både nærings- og boligeiendom. Han bistår en rekke sentrale eiendomsaktører på alle stadier i utviklings- og transformasjonsprosjekter. Kristian har inngående kunnskap bestemmelsene i plan- og bygningsloven om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Kristian har også omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett.

Jan Gudmund Aanerud er spesialisert innenfor fast eiendom, med hovedvekt på plan- og bygningsrett. Han har bistått i en rekke store utviklingsprosjekter og har lang erfaring med rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Jan Gudmund har vært sentral ved utarbeidelse av flere betenkninger og utredninger innenfor plan- og bygningsrett på oppdrag for offentlige myndigheter.

Alle foredragsholderne fra Hjort er medforfattere av den kommende reviderte utgaven av «Plan- og bygningsloven med kommentarer».

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.