Kurs og seminarer

29. august 2019:

Rapporteringsplikt og samfunnsansvar for næringslivet

Tid 29. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Hjort har i flere år hatt et tett samarbeid med Amnesty. I år støtter vi prosjektet «Bærekraft i leverandørkjeder», hvor Amnesty arbeider med nasjonale og internasjonale rammevilkår for etisk næringsvirksomhet. I forbindelse med dette inviterer Hjort til et helhetlig seminar om virksomheters ansvar for risiko i datterselskaper og leverandørkjede.

840514156


Bruken av barnearbeid, urettferdige arbeidsvilkår og forurensningsskader kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet, men også for omdømmet til virksomheter som er involvert. Vet din bedrift dagens krav til rapportering om risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidsmiljøstandarder og skade på miljø i leverandørkjeden?

Seminaret gir en innføring i dagens lovregulering, samt praktisk veiledning og tips til hvordan bedrifter og organisasjoner kan oppfylle rapporteringspliktene. Amnesty gir et viktig innblikk i hva som kan forventes av fremtidig lovregulering som følge av utviklingen i andre europeiske land. I tillegg har vi invitert en stor aktør i næringslivet for en presentasjon av positive og negative sider ved en fremtidig lovregulering. I tillegg vil Malin Helgesen, Legal Counsel Human Rights hos Equinor, gjennomgå hvordan Equinor håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i sin bransje, og hvordan en fremtidig lovregulering vil påvirke dem som et av Nordens største selskaper med virksomhet over hele verden. Vi avslutter seminaret med spørsmål fra salen og diskusjon rundt temaet.  

Lars Fredrik Styren er spesialist innenfor arbeidsrett, og bistår bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner med juridisk rådgivning. Med erfaring fra NHOs arbeidsrettsavdeling har Lars et praktisk og erfarent blikk på hvordan håndtere næringslivets løpende utfordringer.

Juni Nyheim Solbrække har bred juridisk kompetanse og praktisk erfaring innenfor menneskerettigheter. Hun jobbet tidligere som konsulent på Norges faste delegasjon til FN i New York og er i dag sentralt involvert i debatten om næringslivets ansvar for menneskerettigheter gjennom arbeidet i Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge.

Ingrid Westgaard Stolpestad er politisk rådgiver i Amnesty International Norge med menneskerettigheter og næringsliv som et av sine arbeidsfelt. Hun er statsviter og har bred erfaring fra organisasjonslivet, blant annet fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender. Amnesty International Norge står sammen med en rekke andre organisasjoner i arbeidet med å innføre forpliktende aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer. Amnesty har jobbet med menneskerettigheter og næringsliv i en årrekke.

Malin Helgesen arbeider som Legal Counsel Human Rights hos Equinor.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av Hjorts advokater for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort og Amnesty

Kurset er ferdig.