Erstatningsansvar

Advokatfirmaet Hjort DA tilbyr solid bistand innen alle deler av erstatningsretten.

2927

Spørsmål om erstatningsansvar kan oppstå i en rekke ulike sammenhenger, både mellom to parter som er i et kontraktsforhold og mellom to parter som ikke har inngått noen avtale. Våre advokater har bred erfaring fra de fleste områder innen erstatningsretten, både på skadelidte- og på skadevoldersiden. Vi bistår med både rådgivning og opptreden som prosessfullmektig dersom saken ikke blir løst i minnelighet. I den forbindelse vil det ofte også være behov for å avklare forsikringsrettslige spørsmål, og da særlig om et eventuelt ansvar er dekket av en ansvarsforsikring.

Hjort har en særlig sterk posisjon innenfor følgende områder innen erstatningsretten:

Profesjonsansvar, det vil si saker som gjelder erstatningskrav mot profesjonelle virksomhetsutøvere. Flere av de største revisorfirmaene og advokatfirmaene i landet er blant våre klienter, men vi har også bistått personer og selskaper som ikke har fått den bistanden de kunne forvente. Dessuten har vi bistått flere klienter overfor banker og andre finansforetak i forbindelse med mangelfull rådgivning og annen mulig ansvarsbetingende opptreden.

Styreansvar, det vil si saker som gjelder personlig ansvar for styremedlemmer. Krav mot styremedlemmer kan bli fremsatt både av det selskapet vedkommende har vært styremedlem i og av dette selskapets forretningsforbindelser (noe som er særlig praktisk etter konkurs).

Saker om profesjonsansvar og styreansvar er ofte omfattende, kompliserte og kan dreie seg om betydelige beløp. Hjort har erfarne medarbeidere som kan gi kvalifisert bistand i slike saker.

Siste saker om Erstatningsansvar