Privat eiendom

Bolig- og naborett

Hjort har en betydelig mengde oppdrag fra privatpersoner i saker om bolig- og naborett.

Dette er saker som betyr mye for klienten, og der vår viktigste rolle er å bidra til raske og rimelige løsninger. I tillegg til å bistå enkeltpersoner, har vi også en rekke sameier og borettslag som klienter. Vår erfaring er at konflikter kan unngås ved at man søker bistand tidlig, og ved at man er påpasselig ved utforming av avtaler og vedtekter. 

Vår kompetanse omfatter blant annet: 

  • Husleieavtaler
  • Dokumentavgift og eiendomsskatt
  • Seksjonering
  • Fordeling av fellesutgifter
  • Flertallskrav i sameier
  • Trær på naboeiendom

Siste saker om Bolig- og naborett

Leietakers heving av leiekontrakter - hva skjer når leietaker tar feil?