Privat eiendom

Plan- og bygningsrett er et viktig rettsområde som berører de aller fleste - både næringsdrivende og privatpersoner. Hjort har betydelig erfaring innen dette rettsområdet, og utga i 2010 en kommentarutgave til den nye plan- og bygningsloven. Vi bistår offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner.

småhus_XXXLarge

Rettsområdet er i stadig utvikling. Vi legger stor vekt på alltid å være oppdatert på det som skjer Dette får vi til gjennom at våre advokater deltar i undervisning, og skriver artikler og bøker. Vi ønsker at kvalitet og effektivitet skal kjennetegne arbeidet vårt.

Vi har erfaring blant annet fra følgende områder:

  • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
  • Utbyggingsavtaler
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Dispensasjoner
  • Vei, vann og avløp
  • Klagesaker
  • Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Siste saker om Privat eiendom

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt

Nye effektiviseringsgrep i plan- og bygningsloven