Økokrim trekker anke i Transocean-saken

Økokrim har i brev til Borgarting lagmannsrett av 13. januar 2016 opplyst at staten trekker sin anke i den såkalte «Transocean-saken».

HJORT-SJO_72dpi REF

Med dette avsluttes saken hvor tre selskaper i Transocean-konsernet og to av dets rådgivere siden 2005 har vært under etterforskning og tiltale for medvirkning til grovt skattesvik. To av selskapene har også vært tiltalt for brudd på regnskapslovgivningen.

Oslo tingretts dom av 2. juli 2014 hvor samtlige tiltalte ble frifunnet på samtlige tiltalepunkter er dermed rettskraftig. Ankesaken skulle opprinnelig behandles i Borgarting lagmannsrett fra januar til juni 2016.

To Hjort-team i Transocean-saken

Advokat Erling Lyngveit fra Hjort har vært selskapenes hovedforsvarer. I teamet inngår også Hjort-advokatene Fredrik Berg, Nicolai V. Skjerdal  og Pål M. Andreassen i tillegg til Hanne Skaarberg Holen fra Thommessen, Ulf W. Andersen, Eyvind Sandvik og Daniel Herde fra  Advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Advokat Erik Keiserud har vært hovedforsvarer for en av de tiltalte rådgiverne. Med på sitt team har han med seg Hjort-advokat Ann Johnsen og advokat Jan B. Jansen fra BA-HR. I ankesaken har Christian B. Hjort vært hovedforsvarer.

 

Se også:

Full frifinnelse i Transocean-saken

Transocean-saken i gang