Offentlige anskaffelser

Hjort har lang og solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser. Kombinasjonen av bistand til oppdragsgiver- og leverandørsiden gir oss en helhetlig innsikt i de problemstillinger som kan oppstå under anskaffelsesreglene, og et godt grunnlag for å løse de konflikter som kan komme opp på en hensiktsmessig og effektiv måte.

iStock_000016817188Large

På oppdragsgiversiden bistår våre advokater blant annet med:

  • Vurderinger av om et oppdrag må legges ut på anbud, herunder om vilkår for egenregi er oppfylt
  • Planlegging av anskaffelsen og utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
  • Vurderinger underveis i anskaffelsesprosessen, for eksempel om en leverandør må avvises
  • Håndtering av klager fra leverandører, både til oppdragsgiver selv, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene.

På leverandørsiden bistår vi blant annet med:

  • Utforming av tilbud og spørsmål om hvordan leverandøren skal forholde seg i forhandlinger og avklaringer med oppdragsgiver
  • Vurdering av tildelingsbeslutninger og andre avgjørelser i anskaffelsesprosessen
  • Klager til oppdragsgiver og KOFA og søksmål for domstolene (begjæringer om midlertidig forføyning og ordinære søksmål)

Siste saker om Offentlige anskaffelser

Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det samme resultat?

Frostating lagmannsrett avviser EFTA-domstolens uttalelse i sak om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker