Anskaffelser i offentlig sektor

Kan anskaffelsesreglene sette stopp for hjelp til flyktningene?

Nytt anskaffelsesregelverk i 2016 - hvordan berøres bygg- og anleggsbransjen?

Tøffere tak mot ulovlige direkteanskaffelser

Regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet - begrensing i antall leverandørledd