Offentlig sektor

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker