Nye varslingsregler vedtatt - har din virksomhet mer enn 5 ansatte bør du lese dette

Stortinget vedtok nylig nye regler for å styrke beskyttelsen av varslere på norske arbeidsplasser. For de fleste arbeidsgivere vil de nye reglene kreve handling.

469712390

De nye reglene om varsling som Stortinget vedtok i går stiller nye krav til arbeidsgivere. For det første må alle bedrifter med minst fem arbeidstakere innføre interne skriftlige varslingsrutiner. Forslaget fra regjeringen, som vi omtalte i denne saken, var en grense på 10 arbeidstakere, men opposisjonen og støttepartiene gikk sammen om en grense på fem.

For det andre må varslingsrutinene oppfylle visse minstekrav. Minstekravene går i hovedsak ut på at varslingsrutinene minst må inneholde en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåten for varsleren og fremgangsmåten for virksomheten som mottar varselet. Dersom din virksomhet allerede har interne varslingsrutiner må altså disse gjennomgås for å sikre at rutinene er i overensstemmelse med det nye regelverket.

En annen viktig endring i regelverket er at i bedrifter som leier inn arbeidstakere, skal de innleide arbeidstakere gis tilsvarende beskyttelse og rett til å varsle som arbeidstakerne ansatt direkte i virksomheten.

Dagens lovendring tilgjengeliggjør også regelverket ved å samle varslingsreglene i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Reglene antas å ville tre i kraft allerede 1. juli 2017.

Lovforslaget slik det ble vedtatt i sin helhet kan leses her på Stortinget.no.

Advokatfirmaet Hjort avholder frokostseminar om varsling den 20. juni. Tittelen på seminaret er «Varsling sett fra virksomhetens ståsted». Les mer om seminaret her.